Contributie seizoen 2017-2018

Hierbij een overzicht van de leeftijdsgrenzen en contributie voor het lopende seizoen, de bedragen zijn per jaar. Betalingen per kwartaal of per maand zijn ook mogelijk, u dient dit contributie3zelf even te overleggen met de penningmeester.

Omschrijving     Geboortejaar      Contributiebedrag

JO6 – JO7               2011-2012                  € 47,50

JO8 – JO9              2009-2010                 € 65,00

JO10 – JO11           2007-2008                 € 70,00

JO12 – JO13           2005-2006                 € 75,00

JO14 – JO15           2003-2004                 € 80,00

JO16  – JO17          2001-2002                  € 95,00

JO18 – JO19           1999-2000                  € 100,00

Senioren  (leeftijd 19 jaar of ouder)        € 130,00

Niet spelend verenigingslid                      € 25,00

Niet spelend bondslid                                € 35,00

Steunend lid                                                 € 25,00

Donateur                                                       € 15,00

De betalingstermijn is 30 dagen

Let op! Indien u niet tijdig betaald worden er administratiekosten in rekening gebracht!

Afmelden:

Aangezien er nogal wat misverstanden zijn over het afmelden bij de vereniging hieronder nog even de regels. Iedereen heeft hier bij het lid worden voor getekend en dient dus nageleefd te worden.

Wilt u naar een andere voetbalvereniging:

Overschrijven naar een andere vereniging kan tot 15 juni.

Wilt u stoppen met voetbal:

Het lidmaatschap van v.v. DWZ kan uitsluitend worden beëindigd vóór 1 juni van het lopende seizoen.

Indien voor die tijd géén schriftelijk bericht van afmelding is ontvangen, (brief of e-mail) wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Let op! Uitschrijven of overschrijven kan uitsluitend als alle financiële verplichtingen aan de vereniging zijn voldaan!

Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers/leiders en/of andere personen, worden niet geaccepteerd. Opzeggen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. De datum van ontvangst van de opzeggingsbrief of email is bepalend.

 

Geef een reactie